• Arama

Eğitim Tarihi Belirlenmiş Eğitimler

Sanayi Kazancısı Yetiştirme Kursu

Sanayinin ihtiyacı olan Alçak Ve Yüksek Basınçlı Buhar Ve Kızgın Su Sanayi Kazancısı Yetiştirilmesi amaçlanmaktadır.

Planlanan Başlangıç Tarihi:05/11/2018
Kalan Kontenjan:13
Eğitim Yeri: Bursa Şube Eğitim Salonu

Asansör Avan Proje Hazırlama Mühendis Yetkilendirme Kursu

Ülke ve toplum yararları doğrultusunda asansörlerin sağlıklı kullanımlarının ve ilgili idareden ruhsatlandırılmasının sağlanması amacıyla asansör avan projesini hazırlayacak üyelerimizin bilgi birikimlerinin geliştirilmesine katkıda bulunmak ve belgelendirilmelerini sağlamaktadır.

Planlanan Başlangıç Tarihi:17/10/2018
Kalan Kontenjan:8
Eğitim Yeri: Bursa Şube Eğitim Salonu

LPG Otogaz İstasyonları Sorumlu Müdür Eğitimi (3 Gün)

Ülke ve toplum yararları doğrultusunda kaliteli, sağlıklı, güvenli ve ekonomik tesislerin gerçekleştirilmesi amacıyla, LPG Otogaz İstasyonları Sorumlu Müdür hizmetlerinin yerine getirilmesinde ve denetlenmesinde görev alacak üyelerimizin bilgi birikimlerinin geliştirilmesine katkıda bulunmak ve belgelendirmelerini sağlamaktır.

Planlanan Başlangıç Tarihi:09/11/2018
Kalan Kontenjan:20
Eğitim Yeri: Bursa Şube Eğitim Salonu

Endüstriyel Ve Büyük Tüketimli Tesislerin Doğalgaza Dönüşümü

Ülke ve toplum yararları doğrultusunda, doğalgaz sektöründe çalışacak, endüstriyel ve büyük tüketimli tesislerin doğalgaz tesisatı projelendirmesini yapacak üyelerimizin bilgi birikimlerinin geliştirilmesine katkıda bulunmak ve belgelendirilmelerini sağlamaktadır.

Planlanan Başlangıç Tarihi:23/10/2018
Kalan Kontenjan:6
Eğitim Yeri: Bursa Şube Eğitim Salonu

Tüplü LPG Dağıtım Personeli Kursu

Sıvılaştırılmış petrol gazları (LPG) piyasasında; tüp dağıtım araçlarının şoförleri ve tüm dağıtım personelinin bilgi birikimlerinin geliştirilmesine katkıda bulunmak ve belgelendirmelerini sağlamaktır.

Planlanan Başlangıç Tarihi:21/10/2018
Kalan Kontenjan:24
Eğitim Yeri: Bursa Şube Eğitim Salonu

Bilirkişilik Temel Eğitimi

6754 sayılı Bilirkişilik Kanununun 6 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (d) bendi ve 3/8/2017 tarihli ve 30143 sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren Bilirkişilik Yönetmeliğinin 19 uncu maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendi ile 30 uncu maddesinin dokuzuncu fıkrası gereğince bilirkişilik temel eğitimini gerçekleştirmektir.

Planlanan Başlangıç Tarihi:30/10/2018
Kalan Kontenjan:6
Eğitim Yeri: Bursa Şube Eğitim Salonu


TMMOB MMO Bursa Şube Eğitim Sayfası